ประวัติการแก้ไข

วันที่ 26 มกราคม AKB48 ประกาศเปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 9 ในวันที่ 26-31 มกราคมนี้


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 9 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

รอบที่เปิดขายในครั้งนี้

 • รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะคุโบะ ซาโตเนะ**
 • รอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะคุโบะ ซาโตเนะ**
 • รอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022
 • รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

ดูตารางงานได้ที่ http://akb.kingrecords.co.jp/images/58th-akb48-online-20220102-schedule.pdf

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

 • ลงบัตรรอบที่ 1 : 26 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 27 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
 • ลงบัตรรอบที่ 2 : 27 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 28 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ลงบัตรรอบที่ 3 : 28 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 31 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 31 มกราคมหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ณ วันที่ 27 มกราคม)

 • ประกาศเพิ่มรอบงานพูดคุยออนไลน์ของ ยาสุดะ คานะ โดยเพิ่มบุ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ (ดูตารางที่นี่)
 • เปิดรอบขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ ของ คุโบะ ซาโตเนะ ที่จะจบการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งทั้งสองวันนี้เป็นงานพูดคุยออนไลน์ครั้งสุดท้ายของซาโตเนะ

ข้อมูลอื่นๆ

 • CD ของรีเซลครั้งที่ 9 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป
 • บัตรงานพูดคุยออนไลน์ของคุโบะ ซาโตเนะ ที่เปิดขายเพิ่มเติม สามารถส่ง CD รวมกับบัตรงานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์คนอื่นในรอบรีเซลครั้งที่ 9 นี้ได้

ที่มา : KING RECORDS