Member: Isogai Kanon

สเตจจบการศึกษาอิโซไก คาน่อน STU48 (12/09/2020)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2020 ได้มีการจัดสเตจจบการศึกษาของ อิโซไก คาน่อน STU48 รุ่นที่ 1 บนเรือ STU48 Gou แบบไร้ผู้ชม สเตจจบการศึกษาครั้งนี้เลื่อนจากกำหนดการเดิมในวันที่ 25 มีนาคม เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19