ติดต่อกองบรรณาธิการและทีมงาน

สามารถอีเมลมาที่ contact@lobby48.com หรือติดต่อทางทวิตเตอร์ @Lobby48th หรือเฟซบุ๊ค Lobby48

การนำเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ

เนื้อหาที่ที่ทาง Lobby48 เป็นผู้จัดทำทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต CC BY-NC 4.0 สามารถทำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าหากไม่ใช่การใช้เชิงพาณิชย์ และต้องระบุที่มาของบทความรวมถึงชื่อผู้เขียนเสมอ

หากต้องการใช้กรณือื่นๆ โปรดติดต่อทีมงานทางช่องทางข้างต้น