Member: Nakai Rika

นากาอิ ริกะ NGT48 เริ่มโปรเจกต์ทำแบรนด์เสื้อผ้าและเปิด YouTube Channel

เมื่อวาน (23 กุมภาพันธ์) นากาอิ ริกะ สมาชิก NGT48 ใช้เงินส่วนตัวของตัวเอง 1,000,000 เยน ในการเริ่มโปรเจกต์ก่อตั้งทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง ซึ่งเปิด YouTube Channel ในวันเดียวกัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองในการไปสู่ฝันการทำแบรนด์อีกด้วย