Member: Nakahiro Yayoi

มิยุมิยุ, มิริตัน, ยาโยะจัง, ยูริเนี้ยะ STU48 ถอนตัวจากการทำกิจกรรมวง

วันนี้ (12 ตุลาคม) STU48 ประกาศว่า คาโดวากิ มิยูนะ (มิยุมิยุ) จากรุ่นที่ 1 และ อิมาอิซึมิ มาเรีย (มิริตัน), นากาฮิโระ ยาโยอิ (ยาโยะจัง), มินามิ ยูรินะ (ยูริเนี้ยะ) จากรุ่นที่ 2 จะถอนตัวจากการทำกิจกรรมวง STU48