Member: Kojina Yui

โคจินะ ยุย HKT48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (20 มิถุนายน) โคจินะ ยุย (จีนะ) สมาชิก HKT48 ได้ประกาศจบการศึกษาในสเตจที่ HKT48 Theater โดยจะจัดสเตจจบการศึกษาในวันที่ 28 สิงหาคมนี้