Member: Omori Miyu

โอโมริ มิยู AKB48 Team 4 ขอพักงานร้องเพลง เพื่อรักษาอาการเกี่ยวกับเสียง

วันนี้ (1 กรกฎาคม) โอโมริ มิยู (มิยุป้ง)​ สมาชิก AKB48 Team 4 เริ่มเขียนบล็อกส่วนตัวผ่านทาง note พร้อมกล่าวถึงการทำกิจกรรมวงของตัวเองหลังจากนี้ว่า จะขอพักงานร้องเพลง และรวมไปถึงงานที่ต้องเปล่งเสียงพูดต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทำการรักษาอาการ Functional Dysphonia ที่ทำให้เสียงแหบ เปล่งเสียงออกมาได้ไม่ดี