ประวัติการแก้ไข
 • 11/01/2021 : วันที่ลงข่าวครั้งแรก
 • 13/01/2021 : แก้ไขระยะเวลาวางจำหน่ายบัตร เนื่องจากเว็บ KING RECORDS ลงข้อมูลผิด (หน้าเว็บเก่า)

วันที่ 11 มกราคม AKB48 ประกาศเปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 8 ในวันที่ 12-17 มกราคมนี้ โดยเปิดรอบเพิ่มเติมของเมมเบอร์ที่จะจบการศึกษาด้วย


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 8 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

รอบที่เปิดขายในครั้งนี้

 • รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะเมมเบอร์บางคน**
 • รอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะเมมเบอร์บางคน**
 • รอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022
 • รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

 • ลงบัตรรอบที่ 1 : 12 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 14 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
 • ลงบัตรรอบที่ 2 : 14 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 17 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ลงบัตรรอบที่ 3 : 17 มกราคม เวลา 16:00 น. จนถึง 19 มกราคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 19  มกราคมหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 22 มกราคม เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ณ วันที่ 11 มกราคม)

ประกาศรอบงานคุยออนไลน์เพิ่มเติมของเมมเบอร์ที่จะจบการศึกษา ดังนี้

 • ประกาศจัดงานพูดคุยออนไลน์ของ อิริยามะ อันนะ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์
 • ประกาศรอบเพิ่มเติมงานคุยออนไลน์เพิ่มของ คาโต้ เรนะ, มิยาซากิ มิโฮะ, ทาคิตะ คาโยโกะ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
 • ประกาศรอบเพิ่มเติมงานคุยออนไลน์ของ นิชิคาวะ เรย์ ในวันที่ 12-13, 19 กุมภาพันธ์

ดูตารางได้ที่ http://akb.kingrecords.co.jp/images/58th-akb48-online-20220102-schedule.pdf หากชื่อเมมเบอร์ข้างต้นเป็นสีฟ้า แสดงว่าเป็นรอบที่ถูกเพิ่มมา

ข้อมูลอื่นๆ

 • CD ของรีเซลครั้งที่ 8 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป
 • รีเซลครั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะบัตรรอบเดือนกุมภาพันธ์
 • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นครั้งสุดท้าย

ที่มา : KING RECORDS