Member: Fujiwara Azusa

สเตจจบการศึกษาฟุจิวาระ อาซึสะ STU48

ฟุจิวาระ อาซึสะ (อาจัง) STU48 ได้จัดสเตจจบการศึกษาในเธียเตอร์บนเรือ STU48 Gou ในวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาจังบอกว่าหลังจบการศึกษาจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัว