Member: Asai Yuka

SKE48 ประกาศจัดการแสดงของยูนิต Prima Stella ที่ไลฟ์เฮ้าส์ในชิซึโอกะ

วันนี้ (20 ธันวาคม) SKE48 ประกาศผ่าน YouTube Premiere ว่าจะสมาชิกยูนิต Prima Stella จะจัดการแสดงที่ Hamamatsu Madowaku จังหวัดชิซึโอกะ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

เมมเบอร์ SKE48 จำนวน 4 คน กลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้ง

วันนี้ (9 กันยายน) SKE48 ประกาศว่า อาซาอิ ยูกะ, คามาตะ นัตสึกิ, ฮิดากะ ยูสึกิ, ฟุจิโมโตะ ฟุยุกะ สมาชิก SKE48 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้รักษาหายดีแล้ว จึงจะกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนเป็นต้นไป

อาซาอิ ยูกะ, คามาตะ นัตสึกิ, นิชิอิ มิโอะ SKE48 ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวาน (31 สิงหาคม) เว็บ SKE48 ประกาศว่า อาซาอิ ยูกะ, คามาตะ นัตสึกิ, นิชิอิ มิโอะ สมาชิก SKE48 ติดเชื้อโควิด-19

SKE48 ประกาศเซ็มบัตสึซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa

วันนี้ (7 กรกฎาคม) SKE48 ได้ประกาศเซ็มบัตสึเมมเบอร์ของซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa ที่จะวางขายวันที่ 1 กันยายนนี้ ทาง YouTube Live รวมถึงประกาศรายละเอียดเพลงรองอีกด้วย