Member: Ogino Yuka

โอกิโนะ ยูกะ NGT48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (23 กรกฎาคม) โอกิโนะ ยูกะ (โอกิยูกะ) สมาชิก NGT48 ประกาศจบการศึกษาหลังจบเพลง Max Toki 315-Gou ที่เล่นเป็นเพลงสุดท้ายในสเตจพิเศษฉลองวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 6 Awesome ที่ NGT48 Theater สำหรับวันที่ทำกิจกรรมวงวันสุดท้ายจะประกาศให้ทราบภายหลัง

เปิดขายบัตรชมออนไลน์คอนฯเดี่ยว NGT48 และคอนฯจบการศึกษา โอกิโนะ ยูกะ

วันนี้ (21 ตุลาคม) NGT48 เปิดขายบัตรชมออนไลน์สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยว NGT48 และคอนเสิร์ตจบการศึกษา โอกิโนะ ยูกะ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ทาง LINE LIVE และ SHOWROOM

ประกาศจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษา โอกิโนะ ยูกะ และคอนเสิร์ตเดี่ยว NGT48

วันนี้ (7 กันยายน) ในไลฟ์พิเศษฉลองครบรอบ 6 ปีเดบิวต์ NGT48 รุ่นที่ 1 มีประกาศจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของ โอกิโนะ ยูกะ (โอกิยูกะ) และคอนเสิร์ตเดี่ยวของ NGT48 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2021 ที่ Toki Messe จังหวัดนีงาตะ

โอกิโนะ ยูกะ NGT48 ประกาศออก Photobook เล่มแรก

วันนี้ (3 สิงหาคม) โอกิโนะ ยูกะ (โอกิยูกะ) สมาชิก NGT48 ประกาศออก Photobook เล่มแรกของตัวเอง โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้

ประกาศโฟโต้บุ๊คเดี่ยวของ โอกิโนะ ยูกะ, นิชิกาตะ มารินะ, ฮอมมะ ฮินาตะ NGT48

วันนี้ (10 มกราคม) ในสเตจครบรอบ 5 ปี NGT48 มีประกาศโฟโต้บุคเดียวของ โอกิโนะ ยูกะ, นิชิกาตะ มารินะ และ ฮอมมะ ฮินาตะ โดยยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม