Member: Kumazaki Haruka

SKE48 ออกซิงเกิลที่ 30 วางขาย 21 กันยายนนี้

เมื่อวาน (15 กรกฎาคม) SKE48 ประกาศซิงเกิลที่ 30 วางจำหน่ายในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยแบ่งเป็น Regular Edition และ Limited Edition ซึ่งแต่ละแบบจะแบ่งเป็น Type A, Type B, Type C อีกที (รวม 6 แบบ) ในราคา 1,750 เยน นอกจากนี้ยังมีแบบ Theater Edition ในราคา 1,150 เยน

SKE48 รุ่นที่ 6 ประกาศจัดการแสดงที่ไลฟ์เฮ้าส์ในชิซึโอกะ

วันนี้ (7 ธันวาคม) มีประกาศทาง YouTube ของวง SKE48 ว่า สมาชิก SKE48 รุ่นที่ 6 ประกาศจัดการแสดงที่ไลฟ์เฮ้าส์ในฟุคุโอกะ Hamamatsu Madowaku จังหวัดฟุคุโอกะ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มกราคม 2022

ไลฟ์ระหว่างช่อง STU48 Channel x SKE48 Unofficial Channel ทาง Nico Live

วันนี้ (22 ตุลาคม) มีประกาศว่าจะมีไลฟ์ Collaboration ระหว่างช่อง STU48 Channel x SKE48 Unofficial Channel ทาง Niconico Live ในวันที่ 26 ตุลาคม 2021 เวลา 18:00 น. ตามเวลาประเทศไทย

SKE48 ประกาศเซ็มบัตสึซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa

วันนี้ (7 กรกฎาคม) SKE48 ได้ประกาศเซ็มบัตสึเมมเบอร์ของซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa ที่จะวางขายวันที่ 1 กันยายนนี้ ทาง YouTube Live รวมถึงประกาศรายละเอียดเพลงรองอีกด้วย