Member: Kitagawa Yoshino

SKE48 ออกซิงเกิลที่ 30 วางขาย 21 กันยายนนี้

เมื่อวาน (15 กรกฎาคม) SKE48 ประกาศซิงเกิลที่ 30 วางจำหน่ายในวันที่ 21 กันยายนนี้ โดยแบ่งเป็น Regular Edition และ Limited Edition ซึ่งแต่ละแบบจะแบ่งเป็น Type A, Type B, Type C อีกที (รวม 6 แบบ) ในราคา 1,750 เยน นอกจากนี้ยังมีแบบ Theater Edition ในราคา 1,150 เยน

SKE48 ประกาศเซ็มบัตสึซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa

วันนี้ (7 กรกฎาคม) SKE48 ได้ประกาศเซ็มบัตสึเมมเบอร์ของซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa ที่จะวางขายวันที่ 1 กันยายนนี้ ทาง YouTube Live รวมถึงประกาศรายละเอียดเพลงรองอีกด้วย