Member: Ogawa Sana

โอกาวะ ซานะ HKT48 เคงคิวเซ ประกาศจบการศึกษา

โอกาวะ ซานะ สมาชิก HKT48 เคงคิวเซ รุ่นที่ 5 ประกาศจบการศึกษาบนสเตจ ‘Nounai Paradise’ ในวันนี้ (1 มีนาคม)