Tag: Online Talk Event

AKB48 ขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 60 รอบที่ 2

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 60 Hisashiburi no Lip Gloss ในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ (30 สิงหาคม) 

NMB48 จัดกิจกรรมพูดคุยออนไลน์สำหรับซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

NMB48 เปิดเผยรายละเอียดของงานพูดคุยออนไลน์และแบบพบหน้าสำหรับ ซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 60

วันนี้ (8 สิงหาคม) AKB48 ประกาศจัดงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 60 Hisashirubi no Lip Gloss ที่ขายคู่กับแผ่น CD แบบ Theater Edition (ราคา 1,100 เยนต่อแผ่น) โดยเปิดให้ลงบัตรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (9 สิงหาคม) 2022 เวลา 16:00 น. ตามเวลาประเทศไทย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 9

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ (19 กรกฎาคม) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบเดือนสิงหาคมเป็นครั้งสุดท้าย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 8

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ (4 กรกฎาคม) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบวันที่ 30-31 กรกฎาคมเป็นครั้งสุดท้าย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 7

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 7 ตั้งแต่วันนี้ (14 มิถุนายน) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบวันที่ 17-18, 23-24 กรกฎาคมเป็นครั้งสุดท้าย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 6

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ (30 พฤษภาคม) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบวันที่ 25-26  มิถุนายนและรอบวันที่ 3 กรกฎาคมเป็นครั้งสุดท้าย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 5

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 5 ตั้งแต่วันนี้ (13 เมษายน) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบวันที่ 11 และ 18 มิถุนายนเป็นครั้งสุดท้าย

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์รอบที่ 4

AKB48 เปิดขายบัตรงานพูดคุยออนไลน์ซิงเกิลที่ 59 Moto Kare Desu ในรอบที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ (25 เมษายน) โดยครั้งนี้จะขายบัตรรอบวันที่ 28 พฤษภาคมเป็นครั้งสุดท้าย