48G: NMB48

NMB48 จัดกิจกรรมพูดคุยออนไลน์สำหรับซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

NMB48 เปิดเผยรายละเอียดของงานพูดคุยออนไลน์และแบบพบหน้าสำหรับ ซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

รายละเอียดของซิงเกิลที่ 27 ของ NMB48 “Suki da Mushi”

ในวันที่18 สิงหาคม NMB48 เผยไตเติลของซิงเกิลที่ 27 ในชื่อว่า Suki da Mushi (วางจำหน่าย 21 กันยายน) รวมถึงปกแต่ละไทป์และรายละเอียดเพลง

อีเวนท์ SHOWROOM ชิงสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนางแบบประจำ bis ปี 2022

กลายเป็นอีเวนท์ประจำปีไปแล้ว กับกิจกรรม AKB48 Group x bis ชิงสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนางแบบประจำ bis ปี 2022

NMB48 ประกาศจัดคอนเสิร์ตหน้าร้อน ‘NMB48 NAMBAZAAR 2022’ ที่ Zepp Osaka Bayside

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา NMB48 ได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตหน้าร้อน ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2022 ที่ Zepp Osaka Bayside โดยใช้ชื่องานว่า NMB48 NAMBAZAAR 2022