Member: Furutate Aoi

รายละเอียดซิงเกิลที่ 7 ของ NGT48 ‘Ponkotsu na Kimi ga Suki da’

วันที่ 31 ตุลาคม NGT48 ประกาศเซ็มบัตสึเมมเบอร์ของซิงเกิลที่ 7 รวมถึงเมมเบอร์ในเพลงแต่ละไทป์ ทางไลฟ์ SHOWROOM ของ NGT48 โดยมี โอโกเอะ ฮารุกะ เป็นเซ็นเตอร์ในซิงเกิลนี้