Member: Tashima Meeru

ทาชิมะ เมรุ HKT48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (15 มกราคม) ทาชิมะ เมรุ สมาชิก HKT48 ประกาศจบการศึกษาในสเตจ R24 ‘Hakata Refresh’ โดยจะจัดสเตจจบการศึกษาในวันที่ 14 มีนาคม ทำกิจกรรมกับวงถึงงานถ่ายรูปวันที่ 3 เมษายน และหลังจบการศึกษาจะไปทำงานในฐานะนักแสดง