Member: Sakaki Miyu

ซาคากิ มิยุ STU48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (5 ตุลาคม) มีประกาศผ่านเว็บ STU48 ว่า ซาคากิ มิยุ (คูกะ) สมาชิก STU48 ประกาศจบการศึกษา สำหรับวันที่ทำกิจกรรมวงเป็นวันสุดท้ายและวันจัดสเตจจบการศึกษา จะประกาศให้ทราบภายหลัง