Member: Oshiba Rinka

โอชิบะ รินกะ SKE48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) มีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ SKE48 ว่า โอชิบะ รินกะ สมาชิก SKE48 Team KII จะจบการศึกษาในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยจะไม่มีการจัดสเตจจบการศึกษาตามความประสงค์ของเจ้าตัว