Member: Nanba Hinata

NMB48 ประกาศเลื่อนขั้นเคงคิวเซที่สเตจปีใหม่

วันนี้ (1 มกราคม) NMB48 มีประกาศเลื่อนขั้นเคงคิวเซเป็นเมมเบอร์เต็มตัวที่สเตจพิเศษวันปีใหม่ 2021 ~NMB48 Theater ครบรอบ 10 ปี~ in NMB48 Theater