วันนี้ (3 ธันวาคม) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 6 ในวันที่ 3-10 ธันวาคม 2021 ซึ่งครั้งนี้จะขายเฉพาะบัตรของงานในปี 2022 ใครยังไม่มีบัตรไปคุยกับเมมเบอร์หน้า อย่ารอช้า!


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 6 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 3 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 6 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 6 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 8 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 8 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 10 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 10 ธันวาคมหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

  • CD ของรีเซลครั้งที่ 6 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27 ธันวาคมเป็นต้นไป
  • รีเซลครั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะบัตรรอบปี 2022
  • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบ 16 มกราคม 2022 เป็นครั้งสุดท้าย

ที่มา : KING RECORDS