วันนี้ (22 ธันวาคม) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 7 ในวันที่ 22-27 ธันวาคม 2021 โดยจะเปิดขายบัตรของรอบ 29-30 มกราคม 2022 เป็นครั้งสุดท้าย


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 7 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

รอบที่เปิดขายในครั้งนี้

 • รอบวันที่ 29 มกราคม 2022
 • รอบวันที่ 30 มกราคม 2022
 • รอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะเมมเบอร์ที่เข้าร่วมงานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ไม่ได้**
 • รอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022 **เฉพาะเมมเบอร์ที่เข้าร่วมงานวันที่ 20 กุมภาพันธ์ไม่ได้**
 • รอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022
 • รอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

 • ลงบัตรรอบที่ 1 : 22 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 23 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
 • ลงบัตรรอบที่ 2 : 23 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 24 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ลงบัตรรอบที่ 3 : 24 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 27 ธันวาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 27 ธันวาคมหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ณ วันที่ 22 ธันวาคม)

 • มาจาริน ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 16 มกราคม บุ 4-6 โดยจะชดเชยในรอบวันที่ 30 มกราคม บุ 2-4 แทน (ดูเพิ่มเติม)
 • มุโต้ โอริน ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 30 มกราคม บุ 1-3 โดยจะชดเชยในวันเดียวกันของบุที่ 7-9 แทน (ดูเพิ่มเติม)
 • ซาโต้ มินามิ, สึซึกิ คุรุมิ, จิบะ เอรี่, นากาโทโมะ อายามิ, มุโต้ โอริน, โมกิ ชิโนบุ, โอโมริ มาโฮะ, คุโบะ ซาโตเนะ, ไซโต้ ฮารุนะ, ฟุคุโอกะ เซย์นะ, ยามาเบะ อายุ, อาซาอิ นานามิ, อินากาคิ คาโอริ, ยามาอุจิ มิซึกิ, โยชิฮาชิ ยูซึกะ ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ โดยจะชดเชยในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์แทน (ดูเพิ่มเติม)
 • ซาซากิ ยูคาริ ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยจะชดเชยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์แทน (ดูเพิ่มเติม)

ข้อมูลอื่นๆ

 • CD ของรีเซลครั้งที่ 7 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21 มกราคม 2022 เป็นต้นไป
 • รีเซลครั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะบัตรรอบวันที่ 29-30 มกราคม และ 12-13, 19-20 กุมภาพันธ์ 2022
 • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบวันที่ 29-30 มกราคม 2022 เป็นครั้งสุดท้าย

ที่มา : KING RECORDS