Member: Namba Hinata

นัมบะ ฮินาตะ NMB48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (21 เมษายน) นัมบะ ฮินาตะ (ฮินาโจะ) สมาชิก NMB48 ประกาศจบการศึกษาในสเตจ ‘Kokuhaku no Kuuhou’ เพื่อออกไปเน้นการเรียน รวมถึงจะออกจากวงการบันเทิงหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย

ประกาศผล Namba Teppoudai Sono Kyuu และประกาศไลฟ์แบบมีผู้ชมที่ NMB48 Theater

ในวันที่ 4 กันยายน NMB48 ได้จัดไลฟ์ประกาศผลการเลือกตั้ง Namba Teppoudai Sono Kyuu ที่จะเป็นยูนิตในเพลง c/w ของซิงเกิลที่ 24 และประกาศว่าตั้งแต่ 12 กันยายนจะเริ่มจัดการแสดงแบบมีผู้ชมอีกครั้ง