Member: Nagano Miyabi

HKT48 ประกาศเลื่อนขั้นเคงคิวเซรุ่นที่ 5

วันนี้ (29 ธันวาคม) ในสเตจรุ่นที่ 5 ‘Nounai Paradise’ ของ HKT48 มีประกาศเลื่อนขึ้นเคงคิวเซรุ่นที่ 5 ทั้งหมด 8 คน

นากาโนะ มิยาบิ HKT48 กลับมาทำกิจกรรมวงเต็มรูปแบบอีกครั้ง

วันนี้ (18 มิถุนายน) HKT48 ประกาศว่า นากาโนะ มิยาบิ (มิยาบีม) สมาชิก HKT48 จะกลับมาทำกิจกรรมวงเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ขอพักการทำกิจกรรมวงบางส่วนไปเพราะเรื่องสุขภาพ

นากาโนะ มิยาบิ HKT48 ประกาศพักงานบางส่วน

วันนี้ (18 มิถุนายน) HKT48 ประกาศว่า นากาโนะ มิยาบิ (มิยาบีม) สมาชิก HKT48 จะพักงานบางส่วน รวมถึงจะเลิกส่ง HKT48 Mail เลิกใช้งาน SNS ทุกช่องทาง และจะไม่ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมิยาวากิ ซากุระ ในวันพรุ่งนี้ (19 มิถุนายน) อีกด้วย