Member: Tominaga Yu

โทมินากะ ยู NGT48 ประกาศถอนตัวจากวง

เมื่อวาน (16 สิงหาคม) โทมินากะ ยู (ยูจัง) สมาชิก NGT48 รุ่นที่ 2 ประกาศถอนตัวจากวง โดยสิ้นสุดการทำกิจกรรมกับวงทั้งหมดในเดียวกัน