Member: Nakamura Mai

STU48 ประกาศวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 8 วันที่ 13 เมษายนนี้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ STU48 ประกาศวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 8 ในวันที่ 13 เมษายนนี้

STU48 ได้รับตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์งาน Tokyo Idol Festival 2021 ทาง Twitter

วันนี้ (27 กันยายน) มีประกาศว่า STU48 ได้รับตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์งาน Tokyo Idol Festival 2021 (หรืองาน TIF 2021) ทาง Twitter โดยเมมเบอร์ STU48 ทั้ง 11 คน จะทวีตสร้างบรรยากาศคึกครื้นตั้งแต่ก่อนถึงวันจัดงาน (วันที่ 1-3 ตุลาคม) ผ่านบัญชีส่วนตัวของแต่ละคน