Member: Fukai Negai

ฟุคาอิ เนกาอิ SKE48 พักทำกิจกรรมวง เพราะปัญหาด้านสุขภาพ

วันนี้ (28 เมษายน) มีประกาศว่า ฟุคาอิ เนกาอิ สมาชิก SKE48 Team E จะพักทำกิจกรรมวงเป็นระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมาปรึกษาและหารือกับครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้อง จึงตัดสินใจพักการทำกิจกรรมวง SKE48