Member: Fukai Negai

ฟุคาอิ เนกาอิ SKE48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (23 ธันวาคม) ในสเตจ ‘SKE48 Festival’ ฟุคาอิ เนกาอิ สมาชิก SKE48 ได้ประกาศจบการศึกษา โดยมีกำหนดการจัดสเตจจบการศึกษาในวันที่ 31 มกราคม 2022 และจะสิ้นสุดการทำกิจกรรมกับวงในวันเดียวกัน

ฟุคาอิ เนกาอิ SKE48 กลับมาทำกิจกรรมวงแล้ว

เมื่อวาน (8 ธันวาคม) SKE48 ประกาศว่า ฟุคาอิ เนกาอิ สมาชิก SKE48 Team E ที่พักทำงานไปจากปัญหาด้านสุขภาพ จะกลับมาทำกิจกรรมกับวงอีกครั้งครั้งแต่สเตจในวันที่ 23 ธันวาคม และเริ่มกลับมาใช้ SNS ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมเป็นต้นไป

ฟุคาอิ เนกาอิ SKE48 พักทำกิจกรรมวง เพราะปัญหาด้านสุขภาพ

วันนี้ (28 เมษายน) มีประกาศว่า ฟุคาอิ เนกาอิ สมาชิก SKE48 Team E จะพักทำกิจกรรมวงเป็นระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมาปรึกษาและหารือกับครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้อง จึงตัดสินใจพักการทำกิจกรรมวง SKE48