Member: Lee Siyeon

NMB48 ประกาศโปรเจกต์ NAMBATTLE ครั้งที่ 2

วันนี้ (1 มกราคม) ในงานจัดทีมปีใหม่มีการประกาศจัด NAMBATTLE ครั้งที่ 2 ต่อจากครั้งแรกที่จัดในปี 2021 โดยใช้ชื่อว่า NAMBATTLE2 〜Gamuchara ni Narana NMB Chau Yarou!〜

ประกาศผลรอบคัดเลือกการแข่งขันนักร้องเสียงดี No.1 ของ AKB48 Group ครั้งที่ 4

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) มีประกาศผลรอบคัดเลือกการแข่งขันนักร้องเสียงดี No.1 ของ AKB48 Group ครั้งที่ 4 ออกอากาศเทปบันทึกบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือกของทุกวง ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2020 ทางช่อง TBS Channel 1 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินอันดับที่ 1-15 และโควตาแนะนำของกรรมการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

NMB48 ประกาศเปิดตัวเมมเบอร์ใหม่ อีซียอน จากประเทศเกาหลี

วันนี้ (14 สิงหาคม) ในคอนเสิร์ต NMB48 LIVE 2021 in Hatsu Natsu ~Hatsu Natsu! Hatsuratsu!~ ที่ Osaka-jo Hall จังหวัดโอซาก้า ได้มีการเปิดตัวเมมเบอร์ใหม่ อีซียอน (ชิโยมิน) จากประเทศเกาหลี ในฐานะเมมเบอร์รุ่น 7.5