Member: Harada Sayaka

[แปล] บทสัมภาษณ์ จิโฮะจัง, มารีนะ, ฟุคุจัง, ซายัน, ซายากะริน STU48 (จาก GIRLS STREAM ฉบับที่ 3)

พบกับ อิชิดะ จิโฮะ (จิโฮะจัง), โอทานิ มารินะ (มารีนะ), ฟุคุดะ อาการิ (ฟุคุจัง), และเคงคิวเซรุ่นสอง ทาคาโอะ ซายากะ (ซายัน) และฮาราดะ ซายากะ (ซายากะริน) ทั้งห้าคนจาก STU48 จากมุมหนึ่งบนเรือ STU48 Gou ที่เป็นฐานที่มั่น ไปจนถึงใบหน้ายิ้มแย้มในชุดไปรเวท เราขอนำเสนอเสน่ห์ของพวกเธอแต่ละคนแบบจัดเต็ม

ฮาราดะ ซายากะ STU48 เคงคิวเซ จะกลับมาทำกิจกรรมวงตามปกติ

ฮาราดะ ซายากะ (ซายากะริน) สมาชิก STU48 เคงคิวเซ รุ่นที่ 2 จะกลับมาทำกิจกรรมวงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021

ฮาราดะ ซายากะ STU48 เคงคิวเซ ประกาศพักงานชั่วคราว

วันนี้ (11 มีนาคม) ฮาราดะ ซายากะ (ซายากะริน) สมาชิก STU48 เคงคิวเซ ประกาศพักงานชั่วคราวด้วยเหตุผลทางสุขภาพ