ฮาราดะ ซายากะ (ซายากะริน) สมาชิก STU48 เคงคิวเซ รุ่นที่ 2 จะกลับมาทำกิจกรรมวงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021 หลังจากที่ก่อนหน้านี้พักการทำกิจกรรมวงไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2021 ไปด้วยเรื่องสุขภาพ

โดยจะเริ่มกลับมาอัพเดท SNS ต่างๆ ส่ง Private Mail รวมไปถึงจัด SHOWROOM ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021 ส่วนกำหนดการขึ้นแสดงสเตจและเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ที่มา : STU48