วันนี้ (30 มิถุนายน) AKB48 ประกาศว่า ทากุจิ มานากะ สมาชิก AKB48 Team K และ ซาคากุจิ นางิสะ (นางิ) สมาชิก AKB48 Team 8 ตัวแทน จ.ฮอกไกโด และ Team B จะกลับมาทำกิจกรรมกับวง AKB48

มานากะ พักทำกิจกรรมไปเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ จะกลับมาทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ส่วน นางิ ที่พักทำกิจกรรมไปเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด-19 จะกลับมาทำกิจกรรมวงตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป

ที่มา : 1, 2