วันนี้ (25 สิงหาคม) AKB48 Blog แจ้งว่า อิจิคาวะ มานามิ และ ชิโมกุจิ ฮินานะ สมาชิก AKB48 Team K ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog