Member: Komiyama Saka

โคมิยามะ ซาระ NGT48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (29 กันยายน) ในสเตจ ‘Chicchai Mon Club no Houkago & Yamada no Koko Aitemasu’ โคมิยามะ ซาระ (โอซาระ) สมาชิก NGT48 ได้ประกาศจบการศึกษา โดยจะทำกิจกรรมกับวงถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้