วันนี้ (17 พฤศจิกายน) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 5 ในวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2021


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 5 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 17 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. จนถึง 19 พฤศจิกายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 19 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. จนถึง 22 พฤศจิกายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 22 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. จนถึง 25 พฤศจิกายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 25 พฤศจิกายนหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

  • CD ของรีเซลครั้งที่ 5 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 ธันวาคมเป็นต้นไป
  • รีเซลครั้งนี้ ไม่จำหน่ายบัตรรอบวันที่ 5 ธันวาคม
  • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบ 25-26 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย

ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน

  • โอกุริ ยุย, ฮอนดะ ฮิโตมิ ในวันที่ 5 ธันวาคมติดงานอื่น ทำให้บางรอบเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ (อ่านเพิ่มเติม โอกุริ ยุย, ฮอนดะ ฮิโตมิ)
  • ชิมิซึ มาเรีย ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 29-30 มกราคม 2022 และชดเชยในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์แทน (อ่านเพิ่มเติม)
  • มาจาริน ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2022 และชดเชยในวันที่ 29-30 มกราคมแทน (อ่านเพิ่มเติม)

ที่มา : KING RECORDS