วันนี้ (25 ตุลาคม) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 ตุลาคม จนถึง 4 พฤศจิกายน 2021


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 4 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 25 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 27 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 27 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 29 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3-4 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 29 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 1 พฤศจิกายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน
  • ลงบัตรรอบที่ 4 : 1 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. จนถึง 4 พฤศจิกายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 4 พฤศจิกายนหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-4 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 21:59 น.

**สำหรับบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

  • CD ของรีเซลครั้งที่ 4 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
  • รีเซลครั้งนี้ ไม่จำหน่ายบัตรรอบวันที่ 3 พฤศจิกายน
  • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบ 23 พฤศจิกายน และ 5 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย
  • มุโต้ โทมุ ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 5 ธันวาคมเนื่องจากติดงาน (ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม)
  • ฮารุโมโตะ ยูกิ ที่จบการศึกษา ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 แล้วชดเชยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์แทน
  • โยโกยามะ ยุย (ทีม 8) ไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมเป็นต้นไป เนื่องจากจบการศึกษา

ที่มา : KING RECORDS