วันนี้ (1 ตุลาคม) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 3 ในวันที่ 1-11 ตุลาคม 2021


**หน้านี้เป็นเพียงข่าวสารระยะเวลาลงบัตรรอบรีเซลครั้งที่ 3 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 1 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 4 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 4 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 6 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3-4 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 6 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 8 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน
  • ลงบัตรรอบที่ 4 : 8 ตุลาคม เวลา 16:00 น. จนถึง 11 ตุลาคม 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 11 ตุลาคมหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-4 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 21:59 น.

สำหรับบัตรเครดิตของประเทศไทยสามารถใช้ได้เฉพาะบัตร JCB, AMEX เท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

  • CD ของรีเซลครั้งที่ 3 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป
  • รีเซลครั้งนี้ ไม่จำหน่ายรอบวันที่ 9-10 ตุลาคม
  • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบ 3 พฤศจิกายนครั้งสุดท้าย

ที่มา : KING RECORDS