วันนี้ (7 กันยายน) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซล ในวันที่ 8-13 กันยายน 2021

ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 8 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 9 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 2-3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 9 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 10 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน
  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 10 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 13 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 13 กันยายนหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 16 กันยายน เวลา 21:59 น.

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตารางงาน, ของแถมสุ่มพิเศษ รวมถึงวิธีการลงบัตรของซิงเกิลนี้ได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ที่มา : KING RECORDS