วันนี้ (16 กันยายน) AKB48 เปิดขายบัตรเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของซิงเกิลที่ 58 ซิงเกิล Ne mo Ha mo Rumor รอบรีเซลครั้งที่ 2 ในวันที่ 17-22 กันยายน 2021 พร้อมทั้งเปิดขายบัตรของ โยโกยามะ ยุย (ยุยฮัง) ที่ประกาศจบการศึกษาด้วย (*ก่อนหน้านี้ยังไม่กำหนดตารางเข้าร่วมของยุยฮัง)


ระยะเวลาลงบัตร

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะใช้คำว่า “บุ (部)” ทับศัพท์แทนการเรียกรอบเวลางานพูดคุยออนไลน์ของเมมเบอร์ และแสดงผลเป็นเวลาประเทศไทยทั้งหมด

ลงบัตรรอบที่ 1-2 (จำกัดจำนวนบัตร)

  • ลงบัตรรอบที่ 1 : 17 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 20 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 2 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 5 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 10 ใบ)**
  • ลงบัตรรอบที่ 2 : 20 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 21 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน **สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ)**

ลงบัตรรอบที่ 3 (ไม่จำกัดจำนวนบัตร)

สามารถลงได้ไม่เกิน 3 ใบ/เมมเบอร์/บุ และลงได้สูงสุด 10 บุ (ทั้งหมดไม่เกิน 30 ใบ) แต่สามารถกดลงซ้ำๆ ได้หลายครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • ลงบัตรรอบที่ 3 : 21 กันยายน เวลา 16:00 น. จนถึง 22 กันยายน 11:00 น. ประกาศผลสุ่มหลัง 12:00 น. ในวันเดียวกัน

ในวันที่ 22 กันยายนหลังประกาศผลการลงบัตรรอบสุดท้าย จะมีอีเมลแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระจากการลงบัตรรอบที่ 1-3 รวมกัน (จ่ายเงินเฉพาะบัตรที่สุ่มได้) พร้อมค่าส่ง 990 เยน/กล่อง ซึ่งต้องชำระเงินภายในวันที่ 25 กันยายน เวลา 21:59 น.

ข้อมูลอื่นๆ

  • CD ของรีเซลครั้งที่ 2 จะเริ่มจัดส่งในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป
  • รีเซลครั้งนี้เป็นการจำหน่ายบัตรรอบ 9-10 ตุลาคมครั้งสุดท้าย
  • ประกาศตารางเข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ของ โยโกยามะ ยุย (ยุยฮัง) วันที่ 9-10 ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 23 พฤศจิกายน, 5 ธันวาคม
  • ประกาศว่า โอทาเกะ ฮิโตมิ (ฮิโตมิน) จะไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องจากติดงานอื่น โดยจะประกาศรายละเอียดการชดเชย, ขอคืนสินค้าภายหลัง
  • ประกาศว่า มุโต้ โทมุ จะไม่เข้าร่วมงานพูดคุยออนไลน์ วันที่ 3 พฤศจิกายน บุที่ 4, 6, 7, 8 เนื่องจากติดงานอื่น โดยจะประกาศรายละเอียดการชดเชย, ขอคืนสินค้าภายหลัง

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตารางงาน, ของแถมสุ่มพิเศษ รวมถึงวิธีการลงบัตรของซิงเกิลนี้เพิ่มได้ที่ รายละเอียดงานพูดคุยออนไลน์ AKB48 ซิงเกิลที่ 58 ‘Ne mo Ha mo Rumor’

ที่มา : 1, 2, 3, 4