ที่มาภาพ จาก @SUZUKIYUUKARIN_

วันนี้ (9 สิงหาคม) AKB48 Blog แจ้งว่า สึซึกิ ยูกะ (ยูกะริน จาก จ.ชิซึโอกะ) สมาชิก AKB48 Team 8 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog