วันนี้ (23 สิงหาคม) มีประกาศผ่าน AKB48 Blog ว่า สึซึกิ คุรุมิ (คุรุรุน) สมาชิก AKB48 Team A และ ยามาเบะ อายุ สมาชิก AKB48 Team B ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog