วันนี้ (15 สิงหาคม) AKB48 Blog แจ้งว่า ชิโมกุจิ ฮินานะ, ทากุจิ มานากะ, ยาสุดะ คานะ (คานะบุน), ยามาเบะ อายุ สมาชิก AKB48 ติดเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอการติดต่ออย่างเป็นทางการจากศูนย์อนามัย เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป และเนื่องจากการยืนยันเมมเบอร์ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นไปได้ยาก จึงจะให้เมมเบอร์ที่เข้าข่ายทำการกักตัวที่บ้านหรือที่พักของตนและเฝ้าระวังอาการไปก่อน

ที่มา : AKB48 Blog