วันนี้ (24 สิงหาคม) AKB48 Blog ว่า ทากุจิ มานากะ, มุโต้ โอริน, ยาสุดะ คานะ (คานะบุน) สมาชิก AKB48 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog