วันนี้ (14 สิงหาคม) มีประกาศผ่าน AKB48 Blog ว่า โอโมริ มาโฮะ (มาโฮะเปี้ยน)​ สมาชิก AKB48 Team B และ ซาคากาวะ ฮิยุกะ (จาก จ.ฟุคุอิ) สมาชิก AKB48 Team 8 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog