วันที่ 8 มกราคม ทาง AKB48 เปิดตัว akb48lot.jp เว็บไซต์ใหม่สำหรับจัดกิจกรรมสุ่มรางวัลออนไลน์ของแผ่น Limited Edition ของซิงเกิล Shitsuren, Arigatou ทาง Lobby48 จึงทำไกด์นี้ขึ้นมาเผื่อมีโอกาสได้ใช้งานกิจกรรมต่อๆ ไป

บทความนี้เขียนวิธีการสมัครและการสุ่มรางวัลเท่านั้น สำหรับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมและรายละเอียดรางวัลของกิจกรรมซิงเกิล Shitsuren, Arigatou สามารถอ่านได้ที่นี่ 


วิธีการสมัครสมาชิก

 1. คลิก  新規登録  (สมัครสมาชิกใหม่)

2. กรอกรายละเอียดดังนี้

  • 名前(性) : กรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ **ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง**
  • 名前(名) : กรอกชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษ **ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง**
  • フリガナ(セイ) : กรอกนามสกุลเป็นคาตาคานะ **ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง**
  • フリガナ(メイ) : กรอกชื่อจริงเป็นคาตาคานะ **ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง**
  • メールアドレス : อีเมลแอดเดรส
  • パスワード (半角英数記号 6-12文字以内) : ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ 6-12 ตัวอักษร
  • パスワード (再確認) : ยืนยันรหัสผ่าน

จากนั้นก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วกดปุ่มสีขาว 確認 (ยืนยัน)

3. จากนั้นให้เข้าไปที่กล่องข้อความในอีเมลของเรา คลิก  メールアドレス認証を行う  (ทำการยืนยันอีเมลแอดเดรส)​ เพื่อเข้าสู่ระบบ หากอีเมลไม่เข้าให้ตรวจสอบที่ Junk Mail หรือกดปุ่ม  再度メールを送信する  (ส่งเมลอีกครั้ง)​ บนเว็บไซต์

4. กรอกข้อมูลดังนี้ ซึ่งต้องใช้ที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

  • ニックネーム : ชื่อเล่น ไม่เกิน 10 ตัวอักษร (ชื่อที่เมมเบอร์จะเขียนให้ กรณีสุ่มเชกิได้)
  • 郵便番号 : รหัสไปรษณีย์ โดยกรอกแต่ตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – (Hyphen)
  • 都道府県 : จังหวัด
  • 市区町村 : เขต
  • 番地 : เลขที่
  • 建物名・部屋番号 : ชื่ออาคาร, หมายเลขห้อง
  • 電話番号 : เบอร์โทรศัพท์ โดยกรอกแต่ตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – (Hyphen)

แล้วกดปุ่ม  確認  (ยืนยัน)​ จากนั้นก็เสร็จสิ้น


การสุ่มกิจกรรม

ภายในเว็บไซต์จะมี 2 เมนูใหญ่ ได้แก่ ホーム (Home),​ マイページ (My Page)

สุ่มภาพดิจิตอลออนไลน์ (ซิงเกิล Shitsuren, Arigatou)

***บทความเขียนโดยอ้างอิงจากกิจกรรมของซิงเกิล Shitsuren, Arigatou ซึ่งสามารถสุ่มได้เฉพาะ Serial Code ที่ไม่เคยใช้ลงทะเบียนงานพูดคุยออนไลน์****
***หากในอนาคตมีกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามา ทางเราจะปรับปรุงบทความอีกครั้ง***

จะสามารถสุ่มภาพดิจิตอลเมมเบอร์ AKB48 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ โดย 1 เมมเบอร์จะมี 1 ลาย เมื่อสุ่มได้จะสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่เมนู Collection ซึ่งก่อนสุ่มเราจะสามารถเลือกโอชิเมมได้ โดยโอชิเมม (หรือเมมเบอร์ที่เราเลือก) จะมีอัตราการออกมากกว่าเมมเบอร์คนอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถลุ้นรางวัลได้อีกต่อ โดยสามารถลุ้นเชกิ (ภาพโพลารอยด์)​ พร้อมลายเซ็นที่เขียนระบุชื่อเราของเมมเบอร์ที่เราเลือกตอนสุ่มส่งมาทางไปรษณีย์

 1. ที่หน้า ホーム (Home) จะแสดงกิจกรรมที่เปิดให้สุ่ม คลิกกล่องแรกที่เขียนว่า  シリアルNO登録  (ลงทะเบียน Serial No.)

หน้าตาบัตรที่มี Serial Number (ตัวอย่างจากกรณีของซิงเกิล Shitsuren, Arigatou)

2. กรอก Serial Number ที่มาจากแผ่น Limited Edition (กรอกได้สูงสุด 10 โค้ดต่อครั้ง) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม  登録  (ลงทะเบียน)

3. เมื่อกลับมาหน้าเดิมให้คลิกกล่องที่ 2 ที่เขียนว่า  抽選  (สุ่มรางวัล)

4. เลือกเมมเบอร์ที่ต้องการสุ่มในครั้งนี้ โดยอัตราการออกของภาพดิจิตอลจะสูงกว่าเมมเบอร์คนอื่นๆ และรวมไปถึงสามารถได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเชกิของเมมเบอร์คนนั้นได้อีกด้วย

5. เลือกจำนวนบัตรที่จะใช้ในครั้งนี้ โดยตรง 使用可能チケット数 (จำนวนบัตรที่สามารถใช้ได้) จะบอกจำนวนบัตรที่เราลงทะเบียนไว้และยังไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน เมื่อเลือกจำนวนบัตรแล้วให้กด  抽選  (สุ่มรางวัล)

6. สามารถเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งใน 4 ปุ่มเพื่อสุ่มภาพดิจิตอลของเมมเบอร์ หากได้ภาพโอชิเมมจะแสดงข้อความ 推しメン画像あたり!! (ถูกภาพโอชิเมม!!)  

7. กด 次へ  (ถัดไป) แล้วสุ่มไปเรื่อยๆ จนครบ

8. เมื่อสุ่มถึงคนสุดท้ายให้กด  結果を見る  (ดูผลลัพธ์) 

9. สามารถดาวน์โหลดภาพจากปุ่ม  ダウンロード  (Download) ซึ่งหากอยากจะย้อนมาดูภายหลังก็สามารถดูได้ที่หน้า マイページ (My Page) แล้วเข้าไปที่หมวดコレクション (Collection) โดยสามารถลงทะเบียนบัตรเพิ่มเพื่อสุ่มเพิ่มได้ตามที่ต้องการ