ที่มาภาพ จาก OK Music

วันนี้ (1 ตุลาคม) เป็นวันที่สมาชิก STU48 รุ่นที่ 2 เลื่อนขั้นจากเคงคิวเซเป็นเมมเบอร์เต็มตัว พร้อมกับเปิดบัญชี Twitter ในวันเดียวกันยกรุ่นอีกด้วย สามารถติดตามสมาชิกรุ่นที่ 2 กันได้ที่

ที่มา : STU48