วันนี้ (12 สิงหาคม) เว็บ HKT48 แจ้งว่า อิมามุระ มาเรีย, มิซึคามิ ริมิกะ, ยามาอุจิ ยูนะ สมาชิก HKT48 ติดเชื้อโควิด-19 และประกาศปิด HKT48 Theater ช่วงวันที่ 14-26 สิงหาคม

โดยหลังจากนี้จะปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์อนามัยและสถานพยาบาลต่อไป และหากพบผู้ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดก็จะปฏิบัติตนตามแนะนำเช่นเดียวกัน

ที่มา : HKT48