วันนี้ (9 สิงหาคม) เว็บ HKT48 แจ้งว่า โอดะ อายากะ, คุริฮาระ ซาเอะ, คุริยามะ รินะ, ซาคาโมโตะ เอเรนะ, มิยาซากิ โซโนะ รวมจำนวน 5 คน สมาชิก HKT48 ติดเชื้อโควิด-19

โดยหลังจากนี้จะปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์อนามัยและสถานพยาบาลต่อไป และหากพบผู้ที่เข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดก็จะปฏิบัติตนตามแนะนำเช่นเดียวกัน

ที่มา : HKT48