วันที่ 20 กรกฎาคม NMB48 ประกาศว่าการแสดงที่ NMB48 Theater จะทำพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ชมผู้หญิง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่สเตจวันที่ 30 กรกฎาคม 2021 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่สีชมพูตามผังที่นั่ง (ดังภาพ) 

ในการลงสุ่มบัตรในโควตาสำหรับผู้ชมผู้หญิง ในเบื้องต้น AKB48 Group Ticket Center จะให้ลงผ่านโควตา ‘โควตาผู้หญิงและเด็กมัธยมต้น’ (เช่นเดียวกับของ AKB48 Theater) ไปก่อน โดยภายหลังมีกำหนดเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โควตาพิเศษสำหรับผู้หญิง’ 

คลิปแนะนำพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ชมผู้หญิง

ที่มา : NMB48 Blog