เนื่องด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากรัฐบาลและกรุงโตเกียว ในวันนี้ (9 กรกฎาคม) AKB48 Theater จึงประกาศลดจำนวนผู้ชมจาก 205 คนเหลือ 125 คน (หรือคิดเป็น 50%) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยยังคงงดใช้งานที่นั่งแถวหน้าสุดตามเดิม ส่วนกฎระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมต่อไป

สำหรับสเตจจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคมจะยังคงจัดแสดงโดยมีผู้ชม 205 คนตามเดิม อีกทั้งจะยกเลิกแคมเปญลุ้นโควตาถูกสเตจ 98% สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก AKB48+ Channel ทาง VR Square โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 11 กรกฎาคม

ที่มา : AKB48 Blog